Podden där experter pratar till punkt om det de vet

I podden kan du höra människor som vet vad de håller på med prata om bland annat arkitektur, att döma fotboll, advokaters ansvar, filterbubblor, skrivande för ökat klimatansvar, jämställd stadsplanering och om hur platser påverkar självmord. Och mycket mer.

Alla avsnitt kan lyssnas på via Spotify, iTunes, Podbean och andra poddtjänster; alla avsnitt finns dessutom samlade på hursvårtkandetvara.se

Boken om hur vår civilisation hotas när alla är "experter"

Tusentals år av framåtskridande har gett oss de mest utvecklade samhällena någonsin. Nu hotas det av fördumning och tillbakagång. En del av det som lett oss till dagens situation är förklarliga följder av teknisk utveckling, ökad kunskap, globalisering och bättre kommunikation.

Trumps seger i USA 2016 och Brexit i Storbritannien är kända exempel, men problemen är större än så. Läs mer om boken på hursvårtkandetvara.se

S1:E1 – Arkitekt Emma Jonsteg

I premiäravsnittet träffade Björn Sundin Emma Jonsteg och pratade om arkitektur, ett knappt år innan Emma Jonsteg gick bort. Information om stiftelsen till hennes minne finns här.

Introduktionavsnittet

Vad är det här för podd? Hur svårt kan det vara-podden är samtal med folk som kan något om sånt du borde undra över. (Eller ett korståg mot dumhet och förenklade analyser).

"Borde jag intervjua dig i podden?"

Eller kanske en person som borde få berätta om sin kunskap? Något som som folk tror är enkelt men som är väldigt komplicerat Hör av dig!

Hur svårt kan det vara-podden

Hur svårt kan det vara-podden är samtal med folk som kan något om sånt du borde undra över (Eller ett korståg mot dumhet och förenklade analyser).

Den som vet hur något ska göras är antingen väldigt proffsig eller väldigt ignorant. Det mesta är ju nämligen mycket enklare när man vet hur man ska göra: ändå är det ofta de som vet minst som är mest tvärsäkra.

Kan det vara så att tusen år av mänsklig kunskapstörst har fått oss att tro att alla nu vet allt om allt? Om man tycker att man har tid och ork att vara tvärsäker om allt eller att kommentera en massa andras inlägg och andras beteenden kanske man kunde begära att de också har tid och ork att göra en enkel sökning innan de börjar tycka till? Eller är det för mycket begärt, nu för tiden? Har glädjen över att minskad auktoritetstro lett till att alla nu är experter på allt? Kan vi ha skapat ett ”Hur svårt kan det vara-samhälle”?

Jag som gör podden heter Björn Sundin och är föreläsare, konsult och författare. Jag var kommunalråd (S) i Örebro 2011-2017 och hade det politiska ansvaret för samhällsbyggnadsfrågor i Örebro kommun och jag kan en del om ledarskap och att leda förändringsprocesser; exempelvis för att öka byggtakten och göra en kommun modigare. Min bok ”Samhällsbygge pågår” (Hjalmarson & Högberg förlag, 2017), handlar om det arbetet.

Jag är utbildad kommunikatör och har jobbat nästan hela mitt vuxna liv med kommunikation, både i eget företag och som anställd och har en högskoleexamen i kommunikation. Förutom att jobba som journalist och pressansvarig har jag på olika sätt lett valrörelser och politiska kampanjer i mer än 20 år.

Hur hanterar Samhällsbygget din data?

Din integritet är viktig för oss på Samhällsbygget.

Användandet av så kallade cookies är begränsat till 1 st. Det är ett skript som förser Google Analytics med data om när och hur denna webbsida besöks. Den registrerar endast flödet och inte data som kan härledas till en specifik användare.

Läs mer om cookies och personlig integritet i flikarna här bredvid.

  • Hantering av cookies och varför vi har dem
  • Hantering av personuppgifter 1/2
  • Hantering av personuppgifter 2/2
Hantering av cookies och varför vi har dem

När du besöker denna webbsida kan viss information lagras på din dator (i så kallade ”cookies”). Du kan tacka nej till “cookies” genom att göra justeringar i din webbläsares säkerhetsinställningar så att du antingen inte tar emot några ”cookies” alls eller att du får en fråga varje gång. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Den enda användning av ”cookies” som är aktuell på samhallsbygget.se är för att analysera är hur besökarna använder webbplatsen, till exempel antal sidvisningar, var besökare kommer från och antal besök. Ingen information om besökarna används sparas på annat sätt, och ingen marknadsföring eller liknande kommer att skickas utifrån användarinformation.

Syftet är att förbättra webbplatsen och ge en bra användarupplevelse. Om du inte vill acceptera

“cookies” så samlas ingen information in.

Hantering av personuppgifter 1/2

Hållbara Samhällsbygget i Örebro AB (559129-8699) respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter.

Denna personuppgiftspolicy beskriver vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss. Om du tar kontakt med oss eller anmäler dig för att få nyhetsbrev i fortsättningen kan vi komma att bearbeta din data i samband med detta - vi använder dock aldrig denna information till något annat än det som varit skälet till din registrering.

Endast de personuppgifter som är nödvändiga för ändamålet behandlas. Hållbara Samhällsbygget i Örebro AB är personuppgiftsansvarig i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning. Vi kommer inte dela, sälja, överlåta eller på annat sätt lämna ut personuppgifter utöver vad som anges i denna personuppgiftspolicy, om vi inte är skyldiga att

göra det till följd av ett domstols- eller myndighetsbeslut eller om vi har fått ditt uttryckliga medgivande till sådant utlämnande. 

Vid all hantering av personuppgifter iakttas alltid hög säkerhet och sekretess. Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte lagras

under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi kommer att lagra dina personuppgifter så länge du önskar ha kontakt med oss. Uppgifterna gallras regelbundet och alla uppgifter raderas

efter att du meddelat att du inte önskar ha kontakt med oss längre. Endast information som måste behållas längre av andra skäl kan då finnas kvar, sådana skäl kan vara lagkrav, som exempelvis bokföringslagen, kollektivavtal och

arbetsmiljöverkets föreskrifter. 

Fortsättning i nästa flik...

Hantering av personuppgifter 2/2

Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas. Vi kommer på ditt eller på vårt eget initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du kan även närsomhelst begära att dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas genom att kontakta oss.

För det fall vi är skyldiga enligt lag att lagra dina uppgifter, kan uppgifterna inte raderas utan enbart blockeras. Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta oss eller så kan du höra av dig till Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen). 

I de fall webbsidan hänvisar (länkar) till en webbplats eller material, som tillhör tredje part, är sådan hänvisning enbart avsedd som en tjänst för användaren och vi frånsäger oss allt ansvar för den och dess eventuella personuppgiftsbehandling. 

Behandling av dina personuppgifter enligt denna personuppgiftspolicy ska tolkas enligt svensk lagstiftning. Tvister ska avgöras av svensk allmän domstol om inte annat följer av tvingande lag. 

För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss på: info@samhallsbygget.se

Denna personuppgiftspolicy gäller från och med 2019-05-04

© Copyright på webbsidan

Bilderna på webbsidan tillhör rättighetsinnehavaren.

Text om GDPR och Personuppgiftspolicy

Samhällsbygget AB

Björn Sundin

Telefon +46 70 555 41 51

bjorn.sundin@samhallsbygget.se

Organisationsnummer: 559129-8699