Utbildningar

Utbudet är enormt av utbildningar, konferenser och seminarier. Men hur många av dem utgår från den kommunala verkligheten? I Samhällsbyggets utbildningar kombineras erfarenheten av kommunal (och annan offentlig) verksamhet med forskningsrön, goda exempel och metoder som faktiskt fungerar.

Digitala föreläsningar

Den bästa utbildningen är den du faktiskt deltar på och som ger dig kunskaper du har nytta av eller som hjälper dig att utvecklas. Genom att arrangera korta digitala föreläsningar kan alla medarbetare som berörs av ämnet och alla förtroendevalda som är intresserade delta utan höga kostnaderna för kommunen.

De som erbjuds deltagande får en länk av ansvarig i kommunen (eller berörd chef) och kopplar enkelt upp sig på enklaste sätt. Läs mer om föreläsningarna här.

Masterclass i Stadsbyggnad

I denna digitala utbildning får stadsbyggare chansen att fördjupa sig i både egna och andras projekt och få återkoppling och insatta frågor om utmaningar som ska hanteras i vardagen. Proffs i kommunerna möter proffs i bygg- och fastighetsbranschen för att lära, utveckla gemensamma lösningar och få inspel på aktuella projekt från sakkunniga med andra erfarenheter. Uppgifter att diskutera i den egna organisationen följs upp med redovisningar och individuellt mentorskap. Läs mer här.

Masterclass för viktiga beslutsfattare

Med utgångspunkt i de digitala föreläsningarna (ovan) erbjuds utvalda medarbetare att jobba vidare med case och konkreta uppgifter så att inspiration och forskningsrön omsätts till den egna verkligheten. Efter den digitala föreläsningen bjuds intresserade in till uppföljande digitala workshops där de kan fördjupa sig i exempel och forskning och pröva sina egna idéer. Läs mer här.

Varför just Björn Sundin?

Med en lång erfarenhet av kommunal verksamhet, bland annat som ansvarigt kommunalråd, har Björn insett att rådgivning och beslutsstöd måste respektera gällande förutsättningar. Att föreslå åtgärder som är omöjliga att genomföra är bara att slösa kraft. Det gör att beslutsstöd och strukturerat mentorskap kan bli ett verktyg för att utveckla organisationen.

Vill du att vi kontaktar dig? Använd epostformuläret i sidfoten så hör vi av oss.

Björn Sundin är författare, föreläsare och konsult inom ledarskap, stadsutveckling och hållbarhet. Han var kommunalråd (S) med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor i Örebro 2011-2017.

Under de år Björn Sundin var kommunalråd utsågs Örebro till Årets Friluftskommun (fyra gånger), Årets stadskärna, Årets miljöbästa kommun samt Årets Arkitekturkommun.

Idag är Björn Sundin konsult i egna företaget Samhällsbygget AB.

Björn Sundin har skrivit tre böcker, läs mer på sidan "böcker..."

Läs mer om Björn Sundin här.

© Copyright på webbsidan

Bilderna på webbsidan tillhör rättighetsinnehavaren.

Text om GDPR och Personuppgiftspolicy

Samhällsbygget AB

Björn Sundin

Telefon +46 70 555 41 51

bjorn.sundin@samhallsbygget.se

Organisationsnummer: 559129-8699