Välkommen till Samhällsbygget!

Vi hjälper ledare arbeta för verklig förändring.

Samhällsbygget ser till att du och

din organisation får mer gjort.

Har du ett konkret problem du vill diskutera eller ha hjälp med?

Vad kan vi göra för dig?

Samhällsbygget hjälper ledare arbeta för verklig förändring och får omvärlden att märka det.

Självklart skriver vi avtal om att allt som vi pratar om stannar mellan oss.

Beslutsstöd för chefer och ledare

Alla förstår inte hur det känns när det blåser runt ledaren. Jag vet att man behöver resonera även kring de beslut som pålästa specialister anser är ”självklara”. Via telefon, Skype eller möten kan ni få hjälp att klara ut vad som är lämpligast (eller minst olämpligt…) av beslutsalternativ.

Jag kan ge stöd eftersom jag förstår svåra avvägningar som kommunala ledare ställs inför, och kan föreslå nya idéer om hur du kan möta utmaningarna.

Strukturerat mentorskap

Kanske har ni en grupp yngre chefer som är framtiden men behöver stöd för att växa? Eller nya politiska ledare som vill mycket men inte riktigt hittar rätt i hur de ska leda? Ett strukturerat mentorskap kan anpassas efter individernas (eller gruppens) behov och månadsvis erbjuds de både beslutsstöd i enskilda ärenden (som ovan) och utbildningssteg. Det strukturerade mentorskapet sker på distans och kräver inte restid; internatlösningar kan ordnas.

Utvecklingsstöd för grupper

Kanske har ni en färsk ledningsgrupp i en förvaltning? Kanske är de politiker som ansvarar för stadsplanering och byggande nya i sina roller? Genom distansutbildning och handledning får gruppen stöd i sin utveckling. Vid behov kan det handla om deltagande på träffar, och i så fall med utgångspunkten att stödet anpassas till befintliga möten för att fungera i välfyllda kalendrar.

Varför just Björn Sundin?

Med en lång erfarenhet av kommunal verksamhet, bland annat som ansvarigt kommunalråd, har Björn insett att rådgivning och beslutsstöd måste respektera gällande förutsättningar. Att föreslå åtgärder som är omöjliga att genomföra är bara att slösa kraft. Det gör att beslutsstöd och strukturerat mentorskap kan bli ett verktyg för att utveckla organisationen.

Vill du att vi kontaktar dig? Använd epostformuläret i sidfoten så hör vi av oss.

Björn Sundin är författare, föreläsare och konsult inom ledarskap, stadsutveckling och hållbarhet. Han var kommunalråd (S) med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor i Örebro 2011-2017.

Under de år Björn Sundin var kommunalråd utsågs Örebro till Årets Friluftskommun (fyra gånger), Årets stadskärna, Årets miljöbästa kommun samt Årets Arkitekturkommun.

Idag är Björn Sundin konsult i egna företaget Samhällsbygget AB.

Björn Sundin har skrivit tre böcker: ”Om tyranniet oroar dig” (2022), ”När alla blev experter” (2021) och "Samhällsbygge pågår” (2017). Mer på sidan med rubriken "böcker..."

Läs mer om Björn Sundin här.

"Björn borde vi skicka runt till alla kommuner i länet!"

Deltagare på konferens om hållbara resor i Västernorrland.

Samhällsbygget och din data.

På Samhällsbygget tycker vi att din integritet är viktig och vi vill här berätta hur vi hanterar den data du lämnar efter dig när du besöker denna sida.

  • COOKIES
  • PERSONUPPGIFTER SID 1
  • PERSONUPPGIFTER SID 2
COOKIES

HANTERING AV COOKIES

När du besöker denna webbsida kan viss information lagras på din dator (i så kallade ”cookies”). Du kan tacka nej till “cookies” genom att göra inställningar i din webbläsares säkerhetsinställningar så att du antingen inte tar emot några ”cookies” alls eller att du får en fråga varje gång. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Den enda användning av ”cookies” som är aktuell på samhallsbygget.se är för att analysera är hur besökarna använder webbplatsen, till exempel antal sidvisningar, var besökare kommer från och antal besök. Ingen information om besökarna används sparas på annat sätt, och ingen marknadsföring eller liknande kommer att skickas utifrån användarinformation. Syftet är att förbättra webbplatsen och ge en bra användarupplevelse. Om du inte vill acceptera “cookies” så samlas ingen information in.

PERSONUPPGIFTER SID 1

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER (SID 1/2)

Hållbara Samhällsbygget i Örebro AB (559129-8699) respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter. Denna  personuppgiftspolicy beskriver vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss. Om du tar kontakt med oss eller anmäler dig för att få nyhetsbrev i fortsättningen kan vi komma att bearbeta din data i samband med detta - vi använder dock aldrig denna information till något annat än det som varit skälet till din registrering. Endast de personuppgifter som är nödvändiga för ändamålet behandlas. Hållbara Samhällsbygget i Örebro AB är personuppgiftsansvarig i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning. Vi kommer inte dela, sälja, överlåta eller på annat sätt lämna ut personuppgifter utöver vad som anges i denna personuppgiftspolicy, om vi inte är skyldiga att göra det till följd av ett domstols- eller myndighetsbeslut eller om vi har fått ditt uttryckliga medgivande till sådant utlämnande. Vid all hantering av personuppgifter iakttas alltid hög säkerhet och sekretess.

PERSONUPPGIFTER SID 2

FORTS (SID 2/2)

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte lagras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi kommer att lagra dina personuppgifter så länge du önskar ha kontakt med oss. Uppgifterna gallras regelbundet och alla uppgifter raderas efter att du meddelat att du inte önskar ha kontakt med oss längre. Endast information som måste behållas längre av andra skäl kan då finnas kvar, sådana skäl kan vara lagkrav, som exempelvis bokföringslagen, kollektivavtal och arbetsmiljöverkets föreskrifter. Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas. Vi kommer på ditt eller på vårt eget initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du kan även närsomhelst begära att dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas genom att kontakta oss. För det fall vi är skyldiga enligt lag att lagra dina uppgifter, kan uppgifterna inte raderas utan enbart blockeras. Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta oss eller så kan du höra av dig till Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen). I de fall webbsidan hänvisar (länkar) till en webbplats eller material, som tillhör tredje part, är sådan hänvisning enbart avsedd som en tjänst för användaren och vi frånsäger oss allt ansvar för den och dess eventuella personuppgiftsbehandling. Behandling av dina personuppgifter enligt denna personuppgiftspolicy ska tolkas enligt svensk lagstiftning. Tvister ska avgöras av svensk allmän domstol om inte annat följer av tvingande lag. För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss på: info@samhallsbygget.se. Denna personuppgiftspolicy gäller från och med 2019-05-04.

© Copyright på webbsidan

Bilderna på webbsidan tillhör rättighetsinnehavaren.

Text om GDPR och Personuppgiftspolicy

Samhällsbygget AB

Björn Sundin

Telefon +46 70 555 41 51

bjorn.sundin@samhallsbygget.se

Organisationsnummer: 559129-8699