Goda exempel på ett mer hållbart Sverige

Runtom i Sverige görs mycket bra för att skapa ett mer hållbart samhälle. Läs mer om några av dem här!

Om du vill bidra med fler exempel får du gärna maila till: bjorn.sundin@samhallsbygget.se

Samhällsbygget hjälper ledare arbeta för verklig förändring och får omvärlden att märka det.

Har du ett konkret problem du vill diskutera eller ha hjälp med?

Vill du åstadkomma förändring men har svårt att se hur det ska gå till?

Hör av dig, så pratar vi om vilket stöd du kan få.

Beslutsstöd för chefer och ledare

Alla förstår inte hur det känns när det blåser runt ledaren. Jag vet att man behöver resonera även kring de beslut som pålästa specialister anser är ”självklara”.
Via telefon, Skype eller möten kan ni få hjälp att klara ut vad som är lämpligast (eller minst olämpligt…) av beslutsalternativ. Jag kan ge stöd eftersom jag förstår svåra avvägningar som kommunala ledare ställs inför, och kan föreslå nya idéer om hur du kan möta utmaningarna. Självklart skriver vi ett avtal om att allt vi pratar om stannar mellan oss.

Strukturerat mentorskap för enskilda

Kanske har ni en grupp yngre chefer som är framtiden men behöver stöd för att växa? Eller nya politiska ledare som vill mycket men inte riktigt hittar rätt i hur de ska leda?
Ett strukturerat mentorskap kan anpassas efter individernas (eller gruppens) behov och månadsvis erbjuds de både beslutsstöd i enskilda ärenden (som ovan) och utbildningssteg. Det strukturerade mentorskapet sker på distans och kräver inte restid; internatlösningar kan ordnas. Självklart skriver vi ett avtal om att allt som diskuteras med deltagarna stannar mellan oss.

Utvecklingsstöd för grupper

Kanske har ni en färsk ledningsgrupp i en förvaltning? Kanske är de politiker som ansvarar för stadsplanering och byggande nya i sina roller?
Genom distansutbildning och handledning får gruppen stöd för sin utveckling. Vid behov kan det handla om deltagande på träffar, och i så fall utgår vi från att stödet anpassas till befintliga möten för att fungera i välfyllda kalendrar. Självklart skriver vi ett avtal så att allt som diskuteras med deltagarna stannar mellan oss.

Varför just jag...

Lång erfarenhet av kommunal verksamhet, bland annat som ansvarigt kommunalråd, har lärt mig att rådgivning och beslutsstöd måste respektera gällande förutsättningar. Att föreslå åtgärder som är omöjliga att genomföra är bara att slösa kraft. Det gör att beslutsstöd och strukturerat mentorskap kan bli ett verktyg för att utveckla organisationen.
Jag ser fram emot att hjälpa er!
Björn Sundin

Det finns dåligt använda tomter som kan bli bostäder, butiker eller arbetsplatser. Har du idéer på sådana platser får du gärna skicka ett tips om det!

Björn borde vi skicka runt i alla kommuner i länet!

Deltagare på konferens om hållbara resor i Västernorrland