Runtom i Sverige görs mycket bra för att skapa ett mer hållbart samhälle.

Här finns en rapport om goda exempel i Norrköping, och vilken effekt de skulle ha om alla kommuner följde Norrköpingsexempel. Rapport framgagen åt E.ON.

Skicka gärna fler goda exempel till bjorn.sundin@samhallsbygget.se

80% ekologisk mat i Örebro 2018 Alla skolrestauranger i Örebro kommun är KRAV-certifierade, och gymnasieskolornas restauranger är även MSC-certifierade. De politiska målen säger att andelen ekologisk mat i kommunens verksamheter ska vara 80 procent 2018, att mängden svinn från måltider ska halveras till 2020 och att klimatpåverkan från lunch i den egna verksamheten ska halveras till 2020 (genom bättre val av råvaror). Dessutom arbetar Örebro med att öka andelen inköp av etiskt märkta: 100% av bananer, kaffe, te, drickchoklad samt 50 procent av kakor, choklad och konfektyr ska vara etiskt märkta 2017. Läs mer här   Fler gör mer För att få fler att ta ansvar i vardagen är det viktigt att ge stöd och råd till små förändringar som kan göra stor skillnad – när de görs av många. Genom ”Klimatsmart vardag” försöker Örebro kommun hjälpa örebroarna att välja ”härliga gröna middagar, fartfyllda elcykelresor eller trevliga upplevelser i din närmiljö”. Satsningen kom till efter ett tydligt politiskt uppdrag. Läs mer här   ÖBOs klimatarbete höjer fastighetsvärden ÖrebroBostäder (ÖBO) är ett av landets ledande fastighetsföretag på klimatområdet. ÖBO arbetar mycket med att minska koldioxidutsläppen och inom några år kommer man bara använda förnyelsebar energi. Genom att sänka temperaturen i garage och trapphus, hålla 21 grader inomhus, sänka hastigheten på hissar och mycket annat minskar energiförbrukningen i hela ÖBO – vilket också ökat värdet på fastigheterna med cirka 100 miljoner kronor. Läs mer här   Örebro kommun helt fossilfri 2050 Kommunens klimatplan, som antogs 2010, slår fast som delmål att klimatbelastningen ska minska med 40 procent per invånare till 2020, räknat från 2000. Målet för den kommunala organisationen är en halvering under samma tid. Den senaste uppföljningen av klimatplanen visar att utvecklingen går i rätt riktning: målet till 2020 kommer sannolikt att överträffas. Örebro kommun är också ledande vad gäller fossilfria kapitalplaceringar, genom att ge ut så kallade gröna obligationer. Här kan du läsa mer Här finns mer om Örebros arbete på Klimatkommunernas hemsida

Det vindkraftbolag kommunen bildat med är en viktig del i det: år 2020 ska Örebro och Kumla kommun vara självförsörjande på förnybar, egenägd el. Läs mer om det här

Personal Mentorship

Curabitur tincidunt etiam nibh nunc est augue justo

Lorem ipsum dolor sit amet donec est sunt consectetuer maecenas ac conubias risus vestibulum egestas aptent egestas mauris semper nibh vel mattis feugiat aliquam dapibus doloris dolor justo mauris accumsan erat elit viverra quam feugiat rutrum nascetur nisl ut tellus ultricies quis blandit sodales nisl dapibus nullam sapien purus aliquam pellentesque vestibulum vehicula mauris.

Central Investments

Curabitur tincidunt etiam nibh nunc est augue justo

Lorem ipsum dolor sit amet donec est sunt consectetuer maecenas ac conubias risus vestibulum egestas aptent egestas mauris semper nibh vel mattis feugiat aliquam dapibus doloris dolor justo mauris accumsan erat elit viverra quam feugiat rutrum nascetur nisl ut tellus ultricies quis blandit sodales nisl dapibus nullam sapien purus aliquam pellentesque vestibulum vehicula mauris.

Business Planning

Curabitur tincidunt etiam nibh nunc est augue justo

Lorem ipsum dolor sit amet donec est sunt consectetuer maecenas ac conubias risus vestibulum egestas aptent egestas mauris semper nibh vel mattis feugiat aliquam dapibus doloris dolor justo mauris accumsan erat elit viverra quam feugiat rutrum nascetur nisl ut tellus ultricies quis blandit sodales nisl dapibus nullam sapien purus aliquam pellentesque vestibulum vehicula mauris.

Financial Planning

Curabitur tincidunt etiam nibh nunc est augue justo

Lorem ipsum dolor sit amet donec est sunt consectetuer maecenas ac conubias risus vestibulum egestas aptent egestas mauris semper nibh vel mattis feugiat aliquam dapibus doloris dolor justo mauris accumsan erat elit viverra quam feugiat rutrum nascetur nisl ut tellus ultricies quis blandit sodales nisl dapibus nullam sapien purus aliquam pellentesque vestibulum vehicula mauris.